Задания на время карантина

1. Часть 1

2. Часть 2

3. Часть 3

4. Часть 4 (май)

5. с 30.10.2021 по 07.11.2021

6. с 08.11.2021 по 13.11.2021